Number of the records: 1  

Náhradní doručení v civilním sporu

  1. Main entry-name Střeleček, Tomáš, (author)
    Title statementNáhradní doručení v civilním sporu
    Another responsib. Navrátil, Petr, (author)
    AnnotationDoručení v civilním procesu vyvolává zásadní následky pro strany sporu i soud. Náhradní doručení by se tak mělo uplatňovat výjimečně. Jsou s ním spojeny zásadní otázky, které lze považovat za jedny ze základních problémů stojících na samém počátku procesu, který má být nejen právní, ale i spravedlivý. Autoři nejdříve představují komparativní a historická východiska náhradního doručení a je nastíněno, které otázky jsou univerzální, ale zároveň vyžadující nové odpovědi vzhledem k současným možnostem techniky a stavu společnosti. Je analyzován současný stav de facto a de lege lata v České republice a je poukázáno na skutečnost, že náhradní doručení je kvantitativně nezanedbatelné. V další části článku jsou načrtnuty podmínky pro materiální doručení na základě doktríny Principles of Transnational Civil Procedure pro české prostředí. Náhradní doručení je dále analyzováno na základě historické i komparativní perspektivy (Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Slovensko). Nejsou opomenuty ani pohledy evropskoprávní a ústavněprávní; z těchto perspektiv pak vyplývají podněty pro úvahy de lege ferenda. Těmito se tak autoři zabývají zejména s ohledem na otázky náhradního doručení u fyzické osoby (nepodnikající) a věnují se možnostem doplňkového využití elektronických prostředků pro materiální doručování a jejich dalšímu využití v procesu doručování. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. II. ÚS 1056/09; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 92/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. II. ÚS 1308/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2008, sp. zn. IV. ÚS 434/08.
    In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 6, s. 495-517
    Subj. Headings Ústavní soud 2018
    Judikatura ÚS
    Nález Ústavního soudu II. ÚS 1056/09
    Nález Ústavního soudu II. ÚS 92/01
    Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1308/10
    Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 434/08
    Náhradní doručení
    Civilní proces
    Civilní sporné řízení
    Soudní řád civilní
    Srovnávací právo
    Historický vývoj
    Historické srovnání
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.