Number of the records: 1  

Souběžná odpovědnost právnických a fyzických osob za správní delikty

 1. Main entry-name Homolková, Barbora, (author)
  Title statementSouběžná odpovědnost právnických a fyzických osob za správní delikty
  AnnotationAutorka se zabývá právní konstrukcí souběžné odpovědnosti právnických osob a za ně jednajících fyzických osob v oblasti správních deliktů. V úvodu činí obecné poznámky k odpovědnosti právnických osob. Poté čtenáře seznamuje s případy, ve kterých může dojít k souběhu odpovědností a s rozdílnými přístupy, jak lze k souběhu odpovědností v právní úpravě přistoupit. Dále popisuje dosavadní vývoj právní úpravy týkající se této problematiky podpořený judikaturou a věnuje se rovněž nové právní úpravě účinné od 1. 7. 2017. Následuje kapitola, ve které se zamýšlí nad přípustností souběžné odpovědnosti s ohledem na zásadu ne bis in idem a nad přiměřeností takové právní úpravy. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2732/15.
  In Správní právo. - Roč. 51, (2018), č. 6, s. 353-364
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2732/15
  Deliktní odpovědnost
  Správní delikty
  Správní delikty právnických osob
  Správní delikty fyzických osob
  Ne bis in idem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1