Number of the records: 1  

Financování politických stran a hnutí a politických institutů

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementFinancování politických stran a hnutí a politických institutů
  AnnotationPrávní věta: V rámci nabízející se škály možných modelů financování politických stran nemůže být apriorně protiústavní žádný z myslitelných modelů, a to ani v případě zvolení jednoho z modelů "pólových" - tedy jak model výlučně státního financování politických stran, tak model, ve kterém státní pilíř absentuje, a politické strany jsou zcela odkázány na finanční prostředky, které získávají od soukromoprávních subjektů. Jistá míra nerovnosti "menších" či neparlamentních politických stran se stranami parlamentními je každému stranickému systému vlastní. Zákonodárce přitom legitimně odvozuje výši nároku na státní příspěvky předně od výsledku voleb do Poslanecké sněmovny, neboť jedině tyto volby spadají do katergorie tzv. voleb prvního řádu, což se mimo jiné odráží i na volební účasti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 11/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 10/03; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 5, s. 151-153
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15
  Politické strany
  Financování politických stran
  Volby
  Parlamentní volby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.