Number of the records: 1  

Ochranné léčení, důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení

 1. Title statementOchranné léčení, důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 823/2017
  AnnotationNámitka, že nebyly splněny podmínky pro uložení ochranného léčení ústavního a mělo být uloženo ochranné léčení ambulantní, je podřaditelná pod dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. j) tr. ř., neboť součástí rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 2 písm. e) tr. ř., jímž bylo uloženo ochranné léčení, je i stanovení jeho formy. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. IV. ÚS 502/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3654/10.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 5, s. 838-845
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 502/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3654/10
  Ochranné léčení
  Dovolání
  Důvody dovolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.