Number of the records: 1  

Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva

 1. Main entry-name Fialová, Eva, (author)
  Title statementVyužití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva
  AnnotationAlgoritmy nahrazují činnosti, které dříve vykonávali lidé. Jednou z těchto činností je soudní rozhodování založené na algoritmech. Obecně se předpokládá, že algoritmické rozhodování, na rozdíl od toho lidského, postrádá předsudky a předpojatosti. Tento předpoklad je problematický ve dvou momentech. Za prvé, algoritmus rozhoduje podle předem stanovených kritérií a hodnot. Tyto hodnoty určují lidé, kteří mohou mezi předem stanovená kritéria zahrnout ta, která odpovídají jejich předsudkům. Za druhé, některé algoritmy mohou mít schopnost učit se, což znamená, že vygenerované výsledky jsou přizpůsobeny předchozím výsledkům, které byly v minulosti upřednostněny. Uživatelé mohou mít možnost volit výsledky, které odpovídají jejich názoru, které však mohou být založeny na předsudcích. Ve Spojených státech a také v některých evropských zemích již soudy používají algoritmus k posouzení, zda je pravděpodobné, že obviněný (resp. odsouzený) spáchá v budoucnosti jiný trestný čin. Soudce rozhoduje místo toho na podkladě profilu. Profily pachatelů jsou sestaveny na základě osobních údajů pachatelů, přičemž některé z těchto údajů mohou mít povahu biometrického údaje. Algoritmické rozhodování založené na profilování vyvolává obavy ze zásahu do práv obviněného v soudním řízení, konkrétně zákazu diskriminace a právu na spravedlivý proces. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 455/05; nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 1174/09; nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 60/04.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 26, (2018), č. 2, s. 229-258
  Edition on Another Medium Fialová, Eva. Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 69/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3113/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 455/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1174/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 60/04
  Algoritmus
  Biometrické údaje
  Diskriminace
  Spravedlivý proces
  Trestní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLVyužití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1