Number of the records: 1  

The infringement procedure in the rule of law crisis

 1. Main entry-name Schmidt, Matthias, (author)
  Title statementThe infringement procedure in the rule of law crisis : how to make effective use of Article 258 TFEU
  Another responsib. Bogdanowicz, Piotr, (author)
  Translated titleŘízení o nesplnění povinnosti využité při krizi právního státu : jak účinně využít článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie
  In Common market law review. - Vol. 55, (2018), no. 4, s. 1061-1100
  Subj. Headings Polsko
  Smlouva o fungování Evropské unie
  Právní stát
  Instituce EU
  Řízení o porušení smlouvy
  Řízení o porušení povinnosti
  Evropská komise
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.