Number of the records: 1  

Role soudů při dotváření správního práva

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementRole soudů při dotváření správního práva
  AnnotationK dotváření práva soudy dochází nepochybně již řádově mnoho let, u nás se však o něm začalo hovořit až relativně nedávno, první výslovné zmínky o něm nalézáme v časopisecké literatuře, monografiích a sbornících, formulované pod vlivem především německých autorů, spíše až začátkem tohoto století. Autor vychází z toho, že k dotváření práva dochází tehdy, je-li právo aplikováno proti jasné dikci zákona, respektive bez jakékoli jazykové opory v něm, když v něm soudy naleznou jednu z mnoha možných mezer. Problém je ovšem v tom, že mohou odhalovat poměrně libovolně stále další, a navíc soudy mnohdy právo dotvoří, aniž by nějakou mezeru výslovně konstatovaly, a to za situace, kdy je text normy zcela jasný a nesporný. Jak je přitom z příkladů uvedených v článku patrno, jsou hranice či meze dotváření práva stále více posouvány a tam, kde tak učiní nejvyšší soudní instance nebo Ústavní soud, nelze proti tomu nalézt reálně žádný prostředek k nápravě. Je nepochybné, že proces dotváření práva se stal realitou, nicméně je nepochybné, že by se soudy měly přidržovat spíše zásady sebeomezování, jinak bude stále více ohrožován jeden z hlavních principů právního státu, jímž je právní jistota. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. III. ÚS 3221/11; nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01; nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 335/12; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 19/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 318/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 4, s. 333-342
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3221/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 335/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 19/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 318/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07
  Správní právo
  Mezery v právu
  Dotváření práva
  Soudy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.