Number of the records: 1  

Vlastnictví

 1. Title statementVlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015
  AnnotationSamotné vymezení územní rezervy podle § 36 odst. 1 stavebního zákona nezakládá vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu za omezení jejich vlastnického práva. Související judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 4, s. 743-748
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2152/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/03
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 247/14
  Vlastnictví
  Pozemky
  Vlastnictví pozemků
  Územní rezerva
  Omezení vlastnických práv
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.