Number of the records: 1  

Přezkum zdravotního stavu osoby před správními soudy

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPřezkum zdravotního stavu osoby před správními soudy : nález ÚS z 6. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3097/16
  AnnotationV případě soudního přezkumu zdravotního stavu osob se rozhodnutí soudu opírá především o odborné, lékařské posouzení. Posouzení zdravotního stavu je věcí odborně medicínskou, k níž nemá soud potřebné odborné znalosti, a proto se vždy obrací k orgánům, které jimi disponují, aby se k těmto otázkám vyjádřily. Výsledný posudek je tedy v přezkumném soudním řízení stěžejním důkazem, na který je soud při nedostatku odborné erudice odkázán, a proto je zapotřebí klást zvýšený důraz na jeho jednoznačnost, určitost, úplnost a přesvědčivost. Nelze aprobovat takový postup obecných soudů, které, ač nemají odbornou erudici nutnou k posouzení zdravotního stavu účastníka řízení, nahrazují postup správních orgánů a posudky posudkových lékařů svými vlastními skutkovými tvrzeními, které však nemají žádnou oporu v provedeném dokazování, a jsou tak pouhými spekulacemi. Úkolem správních soudů není nahrazovat úvahy správních orgánů a domýšlet za ně důvody jejich rozhodování. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3097/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 4, s. 126
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3097/16
  Správní soud
  Soudní řízení správní
  Informace o zdravotním stavu
  Soudní přezkum
  Znalecký posudek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1