Number of the records: 1  

Judikatura NS: aktuální trendy v oblasti věcných práv

 1. Main entry-name Králík, Michal, 1971- (author)
  Title statementJudikatura NS: aktuální trendy v oblasti věcných práv
  AnnotationAutor se věnuje některým aktuálním judikaturním trendům v rozhodovací činnosti dovolacího soudu v oblasti věcných práv, kde poukazuje na některá významná soudní rozhodnutí přijatá již v době účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zaměřuje se na rozhodnutí představující změnu přístupu oproti dosavadní praxi, případně rozhodnutí týkající se výkladu nových ustanovení občanského zákoníku, která mohou mít pro právní praxi výrazný potenciál. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2818/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. III. ÚS 1879/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2773/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 3361/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 2. 2017, sp. zn. III. ÚS 201/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 1448/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 4, s. 110-114
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2818/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1879/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2773/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 987/07
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3361/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 402/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 405/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 201/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1448/17
  Věcná práva
  Superficiální zásada
  Společné jmění manželů
  Nezbytná cesta
  Spoluvlastnictví
  Zrušení spoluvlastnictví
  Dobrá víra
  Důkazní břemeno
  Zneužití práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.