Number of the records: 1  

Z březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu - NAHRADIT JINÝM ZÁZNAMEM

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ březnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu - NAHRADIT JINÝM ZÁZNAMEM
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (author)
  AnnotationAutoři přibližují vybrané rozsudky Nejvyššího soudu, mezi nimi i rozsudek ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. 28 Cdo 2546/2017, ve kterém se NS zabýval otázkou, zda v případě souboru nemovitých věcí, které měly historicky souvislost vlastnickou (právní), spotřební, případně prostorovou (kdy rozsáhlý nemovitý majetek sloužil k zabezpečení potřeb farnosti), je, či není naplněna podmínka funkční souvislosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církevními a náboženskými společnostmi a o změně některých Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2146/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 230/04; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 3776/16.
  In Soudce. - Roč. 20, (2018), č. 3, s. 28-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2146/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 230/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3776/16
  Soudní řád civilní
  Zpětvzetí žaloby
  Odpor proti platebnímu rozkazu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.