Number of the records: 1  

Ústavněprávní limity právní regulace financování zdravotní péče (nejen) v judikatuře Ústavního soudu

 1. Main entry-name Pospíšil, Ivo, 1978- (author)
  Title statementÚstavněprávní limity právní regulace financování zdravotní péče (nejen) v judikatuře Ústavního soudu
  AnnotationAutor se věnuje ústavním limitům, v jejichž rámci probíhá právní regulace financování systému zdravotní péče v České republice. Rozebírá ustanovení čl. 31 LZPS, které je základním ustanovením pro poskytování zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Autor ukazuje, že bezplatnost zdravotní péče a veřejné zdravotní pojištění jsou pojmy, jejichž výklad přesahuje doslovnost vyjádření. V další části příspěvku se autor zabývá detailně omezeními, která vyplývají z judikatury Ústavního soudu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/15; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 35/95; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. I. ÚS 3599/15; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 14/02; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 19/16; nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2545/16; nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 36/05; nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 740/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. II. ÚS 315/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 1215/14; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 459/14; nález Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1265/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2011, sp. zn. I. ÚS 2785/08; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13.
  In Správní právo. - Roč. 51, (2018), č. 4-5, s. 217-228
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3599/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2545/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 740/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 315/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1215/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 459/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1265/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2785/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
  Zdravotní péče
  Financování zdravotnictví
  Právní regulace
  Ústavněprávní aspekty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1