Number of the records: 1  

K povinnosti dovolacího soudu zabývat se přípustností dovolání

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementK povinnosti dovolacího soudu zabývat se přípustností dovolání : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 3127/17
  AnnotationMá-li dle § 241a odst. 3 OSŘ dovolatel zdůvodnit, proč právní posouzení odvolacího soudu (jde-li o výklad obsahu právního úkonu) považuje za nesprávné, musí být z dovolání-, a to v kontextu předpokladů přípustnosti dovolání - alespoň "seznatelné", umožňuje-li to povaha námitky, jaká výkladová pravidla, ať již výslovně právně upravená, popřípadě obecně uznávaná, údajně byla porušena. Nezbytným se jeví určité "zevšeobecnění" sporné právní otázky pro účely dovolacího řízení; to ostatně dovolateli dává "klíč" k důslednému rozlišení skutkových a právních otázek. Zpochybnil-li tak dovolatel závěr odvolacího soudu, že byla mezi účastníky uzavřena (platná) podnájemní smlouva, s tím, že nedošlo k dohodě na jejích podstatných náležitostech v písemné formě, a v této souvislosti předložil dovolacímu soudu k řešení otázku, zda musí být ve smlouvě o podnájmu podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, uvedeno podnájemné nebo způsob jeho určení, přičemž na jejím vyřešení údajně závisel obsah, resp. rozsah oprávnění směnečného věřitele k vyplnění blankosměnky, uplatnil dovolací důvod dle § 241a odst. 1 OSŘ. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 3127/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 3, s. 80
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3127/17
  Dovolací soudnictví
  Řízení u dovolacího soudu
  Přípustnost dovolání
  Dovolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.