Number of the records: 1  

Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období let 2002 až 2006

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementVýše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období let 2002 až 2006 : nález ÚS ze 4. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2326/16
  AnnotationVýše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období let 2002 až 2006 musí vycházet jako z primárního kritéria z rozdílu mezi obvyklým (tržním) nájemným v daném místě a čase a nájemným, kterého mohl dle právní úpravy vlastník dosahovat či kterého skutečně dosahoval. Obecné soudy mohou vzít v úvahu i další okolnosti případu, přičemž odchýlení od výše uvedené obecné zásady musí být založeno na věcných důvodech směřujících ke spravedlivému řešení věci a opřené o přesvědčivou a racionální argumentaci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2326/16; nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 3219/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 3, s. 79
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2326/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3219/15
  Vlastnické právo
  Omezení vlastnických práv
  Regulace nájemného
  Náhrada za omezení
  Výše odškodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.