Number of the records: 1  

Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementNáhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 950/17
  AnnotationOpatření obecné povahy vymezující územní rezervu může představovat omezení vlastnického práva, za nějž náleží náhrada dle čl. 11 odst. 4 LPS. Při posuzování, zda má být náhrada poskytnuta, je třeba vždy posoudit okolnosti konkrétního případu a zabývat se rozsahem omezení, které územní rezerva pro konkrétního vlastníka představuje, jakož i délkou trvání tohoto omezení. Paušální vyloučení možnosti poskytnutí náhrady, aniž jsou konkrétní okolnosti případu a důvody zřízení územní rezervy posouzeny, je porušením práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 LPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 950/17; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 34/97; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 950/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/03
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/97
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2152/15
  Vlastnictví pozemků
  Pozemkové vlastnictví
  Omezení vlastnických práv
  Územní plánování
  Územní rezerva
  Náhrada za omezení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.