Number of the records: 1  

Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem

 1. Title statementVěcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016
  AnnotationPrávní věta: K projednání sporů mezi družstvem a jeho členem (jeho právním nástupcem) o vyplacení majetkového podílu představujícího další majetkovou účast na podnikání družstva jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř. jako soudy v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 107/97; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. III. ÚS 161/01.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 107/97
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 161/01
  Soudy
  Věcná příslušnost
  Družstva
  Členové družstva
  Členský podíl
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.