Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Zánik trestnosti pokusu trestného činu

 1. Title statementOdpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Zánik trestnosti pokusu trestného činu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4670/2014
  AnnotationPrávní věta: Skutečnost, že žalobkyně byla zproštěna obžaloby z důvodu zániku trestnosti pokusu trestného činu, nevylučuje podle § 12 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb. odpovědnost státu za újmu způsobenou žalobkyni daným trestním stíháním. V textu je zmíněna judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 537/03.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 22, (2018), č. 2, s. 71-79
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 537/03
  Odpovědnost za škodu
  Odpovědnost státu za škodu
  Škoda způsobená trestním stíháním
  Trestní stíhání
  Zánik trestnosti
  Pokus trestného činu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.