Number of the records: 1  

Ústavní soud: neshody rodičů nejsou důvodem pro odklad školní docházky

 1. Title statementÚstavní soud: neshody rodičů nejsou důvodem pro odklad školní docházky
  AnnotationNení možné, aby dítě dostalo odklad školní docházky jen proto, že rodiče ani soudy nebyli schopni včas upravit poměry rozvedené rodiny, rozhodl Ústavní soud. Nález se týkal dívky ve střídavé péči. Nastoupila do první třídy, ale kvůli neshodám rodičů, jestli bude chodit do základní školy v Brně, nebo Olomouci, se měla vrátit do mateřské školy. Tím ale došlo k porušení práva dívky na vzdělání, shodli se ústavní soudci. "Dodatečně odložit docházku lze pouze v případě, že bylo v průběhu školního roku prokazatelně zjištěno, že dítě výuku zásadním způsobem nezvládá pro tělesnou a duševní nevyspělost. V právě projednávaném případě nic takového zjištěno nebylo," upozornil soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Odklad školní docházky tak odporoval školskému zákonu. Soudci dále zdůraznili, že odklad v tomto případě nebyl ani v nejlepším zájmu dítěte. "Tím je zajištění stálého prostředí, v němž by mohla nezletilá rozvíjet své vztahy v rodině, se spolužáky a vzdělávat se," uvedl Jirsa. To také dívce nejlépe pomůže udržet si odstup od probíhajícího konfliktu rodičů, kteří podle Ústavního soudu sledují hlavně své zájmy a dopady svého jednání na dceru si neuvědomují. Obecným soudům proto Ústavní soud doporučil, aby zvážily svěření dívky do výlučné péče jen jednoho z rodičů. Krajskému soudu v Brně také vytkl, že předběžným opatřením nahradil rozsudek a umožnil odklad výuky bez souhlasu otce. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17.
  In Právní rádce. - Roč. 26, (2018), č. 2, s. 26
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Rozvod
  Péče o dítě
  Nejlepší zájem dítěte
  Právo na vzdělání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.