Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem : 1.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, recentních rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti interpretace a aplikace občanského práva s dopadem na rodinu. Všechna vybraná rozhodnutí, která jsou pro přehlednost rozdělena do skutkové části a části, která obsahuje samotné rozhodnutí včetně významné části odůvodnění, jsou vyplněna nebo doprovozena vlastními komentáři autorů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1921/17; nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1079/17; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16.
  In Rodinné listy. - Roč. 7, (2018), č. 2, s. 16-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1921/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1079/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Rodinné právo
  Rodiče a děti
  Styk rodičů s dětmi
  Rozvod
  Nejlepší zájem dítěte
  Trest odnětí svobody
  Homosexuálové
  Registrované partnerství
  Rodičovství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.