Number of the records: 1  

Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou v kontextu nové judikatury

 1. Main entry-name Ondrejová, Dana, 1980- (author)
  Title statementNěkolik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou v kontextu nové judikatury
  AnnotationAutorka se kriticky zamýšlí nad ochranou spotřebitele zejména v kontextu nové judikatury (ale i právní úpravy). Posuzované případy byly výslovně regulovány dřívější právní úpravou a/nebo judikovány na úrovni vysokých soudů. Autorka si všímá toho, jak si s převzetím či nepřevzetím těchto závěrů poradily nižší soudy. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 1-2, s. 36-38
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3512/11
  Spotřebitelské právo
  Spotřebitelské smlouvy
  Spotřebitel
  Ochrana spotřebitele
  Obchodní podmínky
  Smluvní pokuty
  Úroky z prodlení
  Prorogace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1