Number of the records: 1  

Náhrada újmy způsobené náhodou

 1. Main entry-name Melzer, Filip, 1975- (author)
  Title statementNáhrada újmy způsobené náhodou
  AnnotationUstanovení o povinnosti nahradit škodu způsobenou náhodou před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v právní úpravě chybělo. To vyvolávalo mnohé aplikační potíže. Proto se navrhla výslovná úprava této právní otázky s tím, že základem je pojetí formulované ve vládním návrhu občanského zákoníku z roku 1937, které respektuje klasické konstrukce obsažené ve standardních evropských kodexech. Pro pochopení současné regulace je tak více než vhodné nejen představit samotné znění tohoto ustanovení v zákoně č. 89/2012 Sb., ale i jeho genezi, o což autor usiluje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 1-2, s. 22-30
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Náhrada újmy
  Odpovědnost za škodu
  Vyšší moc
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1