Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující

 1. Main entry-name Púry, František, 1958- (author)
  Title statementNejvyšší soud České republiky: K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže. Ke spolupachatelství trestného činu, jehož skutková podstata vyžaduje konkrétního nebo speciálního pachatele jen pro naplnění okolnosti zvlášť přitěžující : usnesení Nejvyššího soudu z 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016
  Another responsib. Říha, Jiří, 1977- (author)
  AnnotationV textu uvedena judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 2708/09.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 17, (2018), č. 1, s. 15-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2708/09
  Veřejné zakázky
  Veřejná soutěž
  Sjednání výhody
  Trestní odpovědnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.