Number of the records: 1  

K některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím § 12 odst. 2 TrZ

 1. Main entry-name Kandová, Katarína, (author)
  Title statementK některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím § 12 odst. 2 TrZ
  AnnotationAutorka se zamýšlí nad některými hmotněprávními a procesními konsekvencemi § 12 odst. 2 TrZ. Nejprve připomíná historické souvislosti dané problematiky, jež vyústily do vydání sjednocujícího stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k předmětnému ustanovení. Ve světle jeho závěrů následně analyzuje dvě roviny § 12 odst. 2 TrZ jakožto "interpretačního pravidla" a "korektivu", s nimiž operuje především v intencích trestního práva hmotného, ale i trestního práva procesního. V poslední části článku neopomíná ani nerozlučné propojení trestního práva (soudního) se správním právem (trestním), na jehož pomezí stojí právě i zkoumaný § 12 odst. 2 TrZ. V textu uvedena judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13; nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 17, (2018), č. 1, s. 1-6
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3113/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 558/01
  Trestní zákoník
  Presumpce zákonnosti
  Zachování zákonnosti
  Princip subsidiarity
  Subsidiarita trestní represe
  Ultima ratio
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1