Number of the records: 1  

Individualizace trestů v České republice

 1. Main entry-name Drápal, Jakub, (author)
  Title statementIndividualizace trestů v České republice : jak určujeme tresty a co o tom víme?
  AnnotationTématem článku je ukládání trestů. Autor se nejdříve věnuje významu principu individualizace trestu a tomu, jak je vnímán napříč různými státy. Dále se zabývá tím, jaký by měl být vztah mezi trestní sazbou a dlouhodobým průměrem ukládaných trestů a jaké problémy při ukládání trestů způsobuje, že není zákonem definovaný účel trestu. Poté diskutuje výzkumy o ukládání trestů a upozorňuje na významné otázky, které nejsou v České republice téměř vůbec diskutované. Dále se věnuje úvahám o rozhodování o trestech po jejich uložení, a to zejména o jejich přeměně, a o podmíněném propuštění. V závěru navrhuje, co by bylo možné dělat v oblasti reformy ukládání trestů v České republice pro zlepšení možnosti individualizovat tresty. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 4503/12; nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 1998, sp. zn. IV. ÚS 463/97; nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 144/05; nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 68/04; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2001, sp. zn. III. ÚS 611/2000; nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2201/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2016, sp. zn. I. ÚS 1010/15; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. I. ÚS 2859/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 554/04; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. ÚS 1250/12.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 16, (2018), č. 1, s. 9-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4503/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 463/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 144/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 68/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2201/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1010/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2859/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 554/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1250/12
  Trestná činnost
  Pachatelé trestných činů
  Tresty
  Trestní sazby
  Ukládání trestu
  Princip individualizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1