Number of the records: 1  

Řízení ve věcech péče o nezletilé. Opatrovník

 1. Title statementŘízení ve věcech péče o nezletilé. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1288, 1295, 1296, 1297, 1677/2016
  AnnotationPrávní věta: Je-li v řízení ve věcech péče o nezletilé dítě jmenován opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, označuje se názvem příslušné obce s uvedením sídla úřadu obce. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1302/10; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 669/02.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 22, (2018), č. 1, s. 37-45
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1302/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 669/02
  Nezletilé děti
  Péče o nezletilé děti
  Řízení ve věcech péče o nezletilé
  Opatrovník fyzické osoby
  Opatrovnictví
  Sociálně-právní ochrana dětí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.