Number of the records: 1  

O teórii adekvátnej príčinnej súvislosti

 1. Main entry-name Dulak, Anton, (author)
  Title statementO teórii adekvátnej príčinnej súvislosti
  AnnotationExistence příčinné souvislosti mezi nezákonným jednáním a škodou je nutným předpokladem pro vznik odpovědnosti za škodu. Současná právní úprava nedefinuje to, co znamená "působící" škodu a ponechává výklad tohoto pojmu na soudní praxi. Judikatura následně stanoví mnoho pravidel pro určování a prokazování příčinné souvislosti, která mimo jiné zdůrazňují, že následky nezákonného jednání musí být přímé (okamžité) a že příčinná souvislost musí být bezpečně prokázána. Nicméně v několika nedávných rozhodnutích slovenských soudů se tvrdí, že příčinná souvislost existuje, jestliže škoda nastane jako adekvátní následek nezákonného jednání. Některá rozhodnutí dokonce odkazují k tzv. teorii adekvátní kauzality. Teorie adekvátní kauzality představuje koncept, který byl vypracován velkoryse. Ačkoliv nemá velkou podporu ve slovenské právní praxi, nikdo nemůže tento tradiční nástroj přehlédnout během procesu definování a rozhodování o odškodnění způsobené škody. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu ČR: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Právny obzor. - Roč. 100, (2017), č. 6, s. 558-575
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Odpovědnost za škodu
  Příčinná souvislost
  Adekvátní příčinná souvislost
  Odškodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1