Number of the records: 1  

Obchodní společnosti jako subjekty povinné dle SvInf

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementObchodní společnosti jako subjekty povinné dle SvInf : nález ÚS z 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16
  AnnotationPrávní věta: Rozšířením výčtu povinných subjektů dle § 2 odst. 1 SvInf o veřejnou instituci byl tento zákon doplněn o neurčitý pojem, jehož smyslem je umožnit, aby se povinnost poskytovat informace vztahovala na co nejširší okruh veřejnoprávních subjektů, a to bez ohledu na jejich právní formu nebo to, zda je jimi vykonávána veřejná správa vrchnostenským či nevrchnostenským způsobem. Tento pojem však nelze vztáhnout na subjekty soukromého práva. Je totiž natolik neurčitý, že žádný z těchto subjektů nemůže ze SvInf zjistit, zda má postavení povinného subjektu. Přiznání postavení veřejné instituce některé z osob soukromého práva znamená uložení povinnosti v rozporu s čl. 4 odst. 1 LPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 9, s. 279-281
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1146/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 260/06
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
  Právo na informace
  Svobodný přístup k informacím
  Veřejné instituce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.