Number of the records: 1  

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, organizovaná skupina

 1. Title statementVýroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, organizovaná skupina : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo 268/2016
  AnnotationPrávní věta: Pro naplnění zákonného znaku kvalifikované skutkové podstaty zločinu výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 4 písm. c) tr. zákoníku se nevyžaduje, aby čin spáchaný ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech byl trestně postižitelný podle právních řádů všech dotčených států, v nichž organizovaná skupina působila. Postačí, pokud byla ve vztahu k takto spáchanému trestnému činu založena působnost trestních zákonů České republiky. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1106/08; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 47/13; nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 177/04.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1613-1630
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1106/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 47/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 177/04
  Trestné činy obecně nebezpečné
  Látky s hormonálním účinkem
  Organizovaná skupina
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.