Number of the records: 1  

Směnky, převzetí dluhu

 1. Title statementSměnky, převzetí dluhu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3207/2013
  AnnotationPrávní věta: Převzetí dluhu ze směnky třetí osobou jen na základě smlouvy uzavřené podle § 531 odst. 1 obč. zák. není způsobilé přivodit změnu v osobě směnečného dlužníka; zakládá však relativní námitku, jíž se může směnečný dlužník bránit povinnosti směnku zaplatit. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 85/06.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 9, s. 1500-1506
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 85/06
  Směnky
  Dluhy
  Dlužníci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.