Number of the records: 1  

Die Beweislast im Rahmen der Schwimmbadaufsicht

 1. Main entry-name Koch, Raphael (author)
  Title statementDie Beweislast im Rahmen der Schwimmbadaufsicht
  Another responsib. Rupp, Susanne, (author)
  Translated titleDůkazní břemeno v případě úrazu za dozoru plavčíka
  In Neue juristische Wochenschrift. - Jhrg. 71 (2018), Heft 5, s. 267-269
  Subj. Headings Německo
  Spolkový soudní dvůr
  Újma na zdraví
  Porušení povinnosti
  Dozor
  Důkazní břemeno
  Odpovědnost za škodu
  Příčinná souvislost
  Dokazování v civilním řízení
  Nedbalost
  Hodnocení důkazů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1