Number of the records: 1  

Věc Skupa proti České republice

 1. Main entry-name Konůpka, Petr (commentator)
  Title statementVěc Skupa proti České republice : zneužití práva podat stížnost (1. sekce). Číslo stížnosti 30700/13. Datum 26. 9. 2017
  AnnotationV roce 2002 stěžovatel zahájil před Městským soudem v Brně řízení o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V prosinci 2007 u Obvodního soudu pro Prahu 2 zahájil řízení, kterým se domáhal náhrady nemajetkové škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení vedeného u Městského soudu v Brně. V listopadu 2009 stěžovateli Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal 9000 Kč. Jeho rozhodnutí v květnu 2010 potvrdil Městský soud v Praze. Stěžovatel se následně neúspěšně domáhal přiznání vyšší částky u Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.
  In Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. - Roč. 21, (2018), č. 1, s. 60
  Subj. Headings Judikatura ESLP
  Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
  Rozhodnutí v přiměřené době
  Zneužití práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.