Number of the records: 1  

Nezbytnost posouzení podmínky nutnosti komunikační potřeby v případě veřejně přístupné účelové komunikace

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementNezbytnost posouzení podmínky nutnosti komunikační potřeby v případě veřejně přístupné účelové komunikace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 5 As 140/2014
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationPři posuzování existence veřejně přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je nezbytné zabývat se podmínkou nutnosti komunikační potřeby, i kdyby vlastník nebo jeho právní předchůdce souhlasil s jejím veřejným užíváním. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 2942/10; nález Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 3608/10; nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. I. ÚS 263/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2015, sp. zn. II. ÚS 136/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2014, sp. zn. II. ÚS 553/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 9, s. 46-49
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2942/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3608/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 263/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 136/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 553/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Účelová komunikace
  Komunikační potřeba
  Pozemní komunikace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1