Number of the records: 1  

Několik úvah o trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb

 1. Main entry-name Cibulka, Karel, (author)
  Title statementNěkolik úvah o trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
  AnnotationAutor si všímá zákona č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění pozdějších předpisů a jeho dopadu na poskytovatele zdravotních služeb, dále okruhu poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnické záchranné služby jako poskytovatele zdravotní služby, vyloučení a zproštění se trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb a uplatnění prostředků trestního práva v případě alternativní medicíny a léčitelství. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16.
  In Trestní právo. - Roč. 21, (2017), č. 3, s. 21-33
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Zdravotní služby
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Zdravotnická zařízení
  Alternativní medicína
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1