Number of the records: 1  

Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků

 1. Main entry-name Závora, Jiří, (author)
  Title statementPříčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků
  AnnotationAutor navrhuje a odůvodňuje změnu zákonných požadavků na obsahově formální strukturu znaleckého posudku, a to s ohledem na připravovaný nový znalecký zákon. Podává hermeneutickou analýzu kritérií a přístupů k hodnocení kvality znaleckých posudků ve vztahu k přezkoumatelnosti znaleckých závěrů. Zohledňuje zahraniční přístupy k hodnocení znaleckých důkazů. Zvláštní pozornost je věnována zkušenosti s Daubertovým standardem v USA. Výsledky významové analýzy odhalily příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků, které spočívají v Batesonově konfúzi logických typů. Konsekvence jsou dokládány na příkladech z české právní praxe. V závěru textu jsou formulovány nové konkrétní požadavky na formálně obsahovou strukturu znaleckých posudků, která je zároveň bází pro nová hodnotící kritéria. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2004, sp. zn. I. ÚS 483/03; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 12 (2017), no. 1, s. 120-149
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 299/06
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 483/03
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 30/10
  Znalecký posudek
  Znalci
  Přezkoumatelnost znaleckého posudku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.