Number of the records: 1  

Změna příslušnosti OSPOD z důvodu vyloučení všech úředních osob

 1. Main entry-name Vočka, Zbyněk, (author)
  Title statementZměna příslušnosti OSPOD z důvodu vyloučení všech úředních osob
  AnnotationV srpnu 2017 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v odvolacím řízení o zrušení usnesení Magistrátu hlavního města Prahy, jímž došlo k přenesení příslušnosti k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, resp. k pověření jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Důvodem pro pověření výkonem jiného orgánu sociálně-právní ochrany dětí bylo vyloučení všech úředních osob. Autor článku si všímá možnosti využití ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1244/15.
  In Rodinné listy. - Roč. 6, (2017), č. 11-12, s. 17-19
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1244/15
  Orgány právní ochrany
  Sociálně-právní ochrana dětí
  Příslušnost správního orgánu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.