Number of the records: 1  

Právní slušnost (ekvita) a soukromé právo

 1. Main entry-name Eliáš, Karel, 1955- (author)
  Title statementPrávní slušnost (ekvita) a soukromé právo
  AnnotationTématem článku je aplikace ekvity v judikatuře českých a částečně slovenských soudů v civilních řízeních. Autor nahlíží na toto téma z pohledu intelektuálního vnímání ekvity řeckými a římskými právníky. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2016, sp. zn. I. ÚS 2178/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2002, sp. zn. IV. ÚS 463/02; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 2402/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 1995, sp. zn. II. ÚS 190/94; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/05; nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2011, sp. zn. IV. ÚS 3480/10; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95; nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 127/96; nález Ústavního soudu ze dne 29. 10. 1996, sp. zn. III. ÚS 283/96; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2009, sp. zn. II. ÚS 2048/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12; nález Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. I. ÚS 1688/09; nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2299/13.
  In Právny obzor. - Roč. 100, (2017), č. 4, s. 337-360
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2178/15
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 463/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2402/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 190/94
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3480/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3113/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 127/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 283/96
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2048/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1688/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2299/13
  Princip ekvity
  Spravedlnost
  Civilní právo
  Kontinentální právo
  Common Law
  Judikatura - soudy ČR
  Judikatura - soudy SR
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1