Number of the records: 1  

Promlčení

 1. Title statementPromlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sen. zn. 23 ICdo 19/2015
  AnnotationPrávní věta: Promlčecí doba přestává běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 1648/10; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3403/11; nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. IV. ÚS 613/06; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2170/08; nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 738/09; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 1275/10; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10; nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. II. ÚS 3/10; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 2087/08; nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 635/09; nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. IV. ÚS 428/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 8, s. 1318-1327
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3512/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1648/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3403/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 613/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2170/08
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 738/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1275/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2842/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2087/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 635/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 428/05
  Promlčení
  Promlčecí doba
  Rozhodčí řízení
  Rozhodčí smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1