Number of the records: 1  

Soudce a znalec

 1. Main entry-name Křístek, Lukáš, (author)
  Title statementSoudce a znalec
  AnnotationAutor se zamýšlí nad vztahem soudce a znalce. Ukazuje na příkladech, jak by bylo podle něj možné zlepšit vzájemnou komunikaci mezi soudcem a znalcem v průběhu případu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 13/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 292/05.
  In Soudce. - Roč. 19, (2017), č. 10, s. 12-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 292/05
  Soudní znalci
  Znalecký posudek
  Soudci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1