Number of the records: 1  

Je nutná právní úprava využití speciálně vycvičeného služebního psa k pachovým pracím?

 1. Main entry-name Kloubek, Martin (author)
  Title statementJe nutná právní úprava využití speciálně vycvičeného služebního psa k pachovým pracím?
  Another responsib. Rulc, Jiří, (author)
  AnnotationAutoři analyzují skutečnost, že dosud nebylo zákonem upraveno využívání služebních psů Policie ČR se speciálním výcvikem k pachovým pracím. Používání služebních psů policie upravuje pouze zákon o Policii ČR jako donucovacího prostředku. Policie ČR však využívá služební psy rovněž jako prostředek pátrání po pachové stopě osoby na útěku z místa, kde došlo k trestnému činu, k vyhledávání kriminalistických stop a při individuální pachové identifikaci osob. Protože tyto policejní činnosti dosud nejsou právně upraveny, výklad obsahuje konkrétní návrh možné právní úpravy. V textu uvedena judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1098/15.
  In Kriminalistika. - Roč. 50, (2017), č. 3, s. 202-207
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. 1098/15
  Pachová identifikace
  Pachové stopy
  Policie
  Donucovací opatření
  Policejní vyšetřování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1