Number of the records: 1  

Drogy ve virtuálním prostředí

 1. Main entry-name Sedláčková, Jolana, (author)
  Title statementDrogy ve virtuálním prostředí
  AnnotationTak jako je internet hlavní doménou dnešní společnosti, hraje svoji významnou roli i v oblasti drogové a trestní politiky. Autorka se ve svém článku zabývá virtuálním online světem jako novým fenoménem, prostřednictvím něhož dochází k páchání tradiční trestné činnosti, a upozorňuje na problémy, které při odhalování, prověřování a vyšetřování této trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení mohou vznikat. Konkrétně se zaměřuje na prostředí tzv. deep webu, kde dochází k deliktnímu jednání souvisejícímu se šířením toxikomanie, a tzv. darknetu, prostoru, kde se s omamnými a psychotropními látkami skrytě obchoduje. V textu uvedena judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 934/13.
  In Kriminalistika. - Roč. 50, (2017), č. 2, s. 124-135
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 934/13
  Drogy
  Omamné látky
  Trestná činnost
  Internet
  Internetová kriminalita
  Informační technologie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1