Number of the records: 1  

Osobní působnost přestupkového zákona

 1. Main entry-name Kopecký, Martin, 1965- (author)
  Title statementOsobní působnost přestupkového zákona
  AnnotationPřijetí i nabytí účinnosti nové úpravy přestupkového práva dává prostor pro podrobnější zkoumání otázek, vyvolaných především rozšířením okruhu přestupků i o dřívější tzv. jiné správní delikty a v mnoha případech také detailnější hmotněprávní i procesní regulací. Autor se v textu zaměřuje na přestupky právnických osob, přestupky podnikajících právnických osob a výluky z osobní působnosti přestupkového zákona (osoby s imunitami a výsadami podle zákona, osoby s imunitami a výsadami podle mezinárodního práva, osoby, jejichž jednání mající znaky přestupku se projednává podle zvláštních zákonů). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. zn. II. ÚS 2396/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 17/14.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 22, s. 764-770
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2396/09
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 17/14
  Přestupkové právo
  Působnost norem
  Přestupky
  Právnické osoby
  Imunita představitelů států
  Imunita ústavních činitelů
  Soudcovská imunita
  Poslanecká imunita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.