Number of the records: 1  

Přípustnost dovolání v civilních věcech ve světle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu

 1. Main entry-name Stanislav, Antonín, 1985- (author)
  Title statementPřípustnost dovolání v civilních věcech ve světle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu
  AnnotationDovolání v civilním řízení lze koncipovat jako mimořádný opravný prostředek, prostřednictvím něhož je naplňováno základní poslání Nejvyššího soudu spočívající ve sjednocování judikatury a v ochraně individuálních práv. Zásadním momentem v civilním soudním řízení jako celku je pak z hlediska nastavení systému opravných prostředků rozhodnutí soudu a jeho odůvodnění. Na to pak navazuje otázka vymezení přípustnosti, kterou se autor ve svém článku zabývá. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11; nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2003, sp. zn. IV. ÚS 414/01; nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. IV. ÚS 128/05; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05; nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 451/05; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. II. ÚS 2000/16; nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 3507/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05; nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 738/09; nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. IV. ÚS 613/06; nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 470/97; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/16; nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 849/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2014, sp. zn. IV. ÚS 789/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2013, sp. zn. III. ÚS 3189/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. II. ÚS 3625/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 3445/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 269/99; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. I. ÚS 1052/10; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 351/04; nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. II. ÚS 2121/14; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04.
  In Soukromé právo. - Roč. 5, (2017), č. 12, s. 2-11
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 414/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 128/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 566/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 451/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2000/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3507/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 738/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 613/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 470/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 354/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1966/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 849/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 789/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3189/13
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3625/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3524/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3982/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3445/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 695/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 269/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1052/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 351/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2121/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04
  Dovolání
  Civilní dovolání
  Přípustnost dovolání
  Judikatura NS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1