Number of the records: 1  

Je kolektivní smlouva soukromoprávním jednáním?

 1. Main entry-name Štefko, Martin, 1979- (author)
  Title statementJe kolektivní smlouva soukromoprávním jednáním?
  AnnotationAutor se věnuje otázce, jaké postavení mají v právu kolektivní smlouvy. Tato otázka, která měla svůj význam už od vzniku českého pracovního práva na začátku 19. století, se v současné době znovu stala předmětem zájmu. Hlavním důvodem není jen rekodifikace soukromého práva, která znovu otevírá dříve již částečně vyřešenou otázku míry samostatnosti úpravy pracovního práva, ale také nový zákon o státní službě a zkušenosti s fungováním vlády v rámci kolektivního vyjednávání. V roce 2016 vláda využila kolektivní smlouvy vyššího stupně k tomu, aby vyloučila působnost zákona, o rok později zas došlo k neformálnímu zákazu kolektivního vyjednávání na základě pochybných argumentů o zvláštních výsadách vlády. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 493/04.
  In Jurisprudence. - Roč. 26, (2017), č. 5, s. 28-34
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 493/04
  Kolektivní smlouvy
  Kolektivní vyjednávání
  Odborové organizace
  Odbory
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.