Number of the records: 1  

Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů

 1. Main entry-name Dědič, Jan, 1952- (author)
  Title statementOpatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů
  Another responsib. Lasák, Jan, 1984- (author)
  AnnotationRekodifikace soukromého práva změnila s účinností od 1. 1. 2014 fungování mnoha (do té doby prakticky neměnných) institutů českého korporačního práva. Jedním z nich je bezpochyby i nová právní úprava hmotněprávních opatrovníků právnických osob, jež byla výslovně začleněna do občanského zákoníku. Od účinnosti rekodifikace již uplynuly více než tři roky a opatrovníci především obchodních korporací se stali běžnou součástí korporační praxe. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 10, s. 19-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Obchodní korporace
  Opatrovnictví
  Opatrovníci
  Opatrovník právnické osoby
  Konflikt zájmů
  Korporační právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.