Number of the records: 1  

Bezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace

 1. Main entry-name Mácha, Aleš, (author)
  Title statementBezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace
  AnnotationUstálená rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu přiznává vlastníkovi pozemku, který je užíván jako veřejné prostranství, nárok na náhradu z titulu bezdůvodného obohacení. Pasivně věcně legitimovanou a povinnou k vydání bezdůvodného obohacení je obec, na jejímž území se veřejné prostranství nachází, neboť jsou to právě občané této obce, kteří veřejné prostranství užívají. Další usnesení Ústavního soudu týkající se vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku sloužícího jako účelová komunikace a zároveň splňujícího definice veřejného prostranství však celou problematiku dovedlo do situace, kdy sám Ústavní soud popírá svou dřívější rozhodovací činnost. Autor článku se neztotožňuje s uvedenou doktrínou přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení a snaží se prokázat, že alespoň v případě účelových komunikací, přesněji veřejně přístupných účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, by náhrada z titulu bezdůvodného obohacení přiznána být neměla, neboť by to popíralo samotnou doktrínu Ústavního soudu o vzniku účelových komunikací. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 3735/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2127/12; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. II. ÚS 3624/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2520/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 2117/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 2942/10; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 731/10; nález Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 1607/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 21, s. 747-751
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3735/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2127/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3624/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 581/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2520/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2117/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2942/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/02
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 731/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1607/11
  Bezdůvodné obohacení
  Účelová komunikace
  Veřejné prostranství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1