Number of the records: 1  

Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta

 1. Main entry-name Patěk, Daniel, 1977- (author)
  Title statementPaušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta
  AnnotationPaušalizace náhrady škody je standardně a nikoliv chybně označována jako jedna z funkcí smluvní pokuty. V souladu s jinými právními řády je však možné a nutné i v českém právu rozlišovat samostatné ujednání o paušalizované náhradě škody, která má jiný účel a právní režim než smluvní pokuta. Autor v textu popisuje paušalizovanou náhradu škody jako samostatný institut odchylný od smluvní pokuty. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 202/06; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2008, sp. zn. IV. ÚS 133/08; nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. I. ÚS 726/10; nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 668/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 29/13; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 21, s. 725-733
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 202/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 133/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 726/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 668/15
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 29/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3512/11
  Paušalizovaná náhrada škody
  Náhrada škody
  Smluvní pokuty
  Anglické právo
  České právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.