Number of the records: 1  

Bytová jednotka. Ochrana spotřebitele

 1. Title statementBytová jednotka. Ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 33 Cdo 2914/2014
  AnnotationPrávní věta: I na prodej bytové jednotky v režimu § 612 zák. č. 40/1964 Sb. dopadá § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 21, (2017), č. 10, s. 773-778
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 383/05
  Byty
  Prodej nemovitostí
  Ochrana spotřebitele
  Spotřebitel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1