Number of the records: 1  

Náhrada škody; nájem bytu; advokacie; poplatek z prodlení

 1. Title statementNáhrada škody; nájem bytu; advokacie; poplatek z prodlení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1977/2015
  AnnotationPrávní věta: Dluží-li nájemce bytu pronajímateli splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na poplatek z prodlení z těchto dlužných záloh na dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl žalobce provést jejich vyúčtování. Zaplacení samotných záloh se pronajímatel po datu, kdy mělo dojít k vyúčtování, již domáhat nemůže, ale do té doby vzniklý nárok na poplatek z prodlení těchto záloh mu nezaniká. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 625/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 6, s. 985-991
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 625/05
  Náhrada škody
  Nájem bytu
  Advokacie
  Poplatek z prodlení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.