Number of the records: 1  

Gard u.a. gg. das Vereinigte Königreich (27.6.2017), gerichtliche Anordnung der Einstellung künstlicher Beatmung eines todkranken Babys

 1. Title statementGard u.a. gg. das Vereinigte Königreich (27.6.2017), gerichtliche Anordnung der Einstellung künstlicher Beatmung eines todkranken Babys : Art. 2 EMRK
  Translated titleČl. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, rozhodnutí ESLP ze dne 27. 6. 2017, stížnost č. 39793/17, Gard a další proti Spojenému království Soudně nařízené zastavení umělé ventilace smrtelně nemocného nemluvněte
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 26, (2017), Nr. 4, s. 313-319
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Velká Británie
  Aktivní legitimace
  Ochrana soukromí
  Ochrana rodiny
  Právo na život
  Osobní svoboda
  Práva dítěte
  Práva pacientů
  Lékařská péče
  Etické a morální aspekty
  Etika a právo
  Volné uvážení
  Vnitrostátní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1