Number of the records: 1  

Z červnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ červnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (author)
  AnnotationAutoři informují o významných judikátech občanskoprávního a obchodního kolegia NS, mimo jiné i o rozsudku NS ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2928/2016 a o usnesení NS ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1342/2016, které odkazují na judikaturu Ústavního soudu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 197/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 19/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1184/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 1805/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2012, sp. zn. II. ÚS 627/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. II. ÚS 64/13.
  In Soudce. - Roč. 19, (2017), č. 7-8, s. 27-29
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 197/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 19/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1184/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1805/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 627/12
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 64/13
  Nemajetková újma
  Nepřiměřená délka řízení
  Trvalý pobyt
  Advokáti
  Právní zastoupení
  Účastníci řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.